balanserad vinst

balanserad vinst
s EKON i ett bolag en kvarstående vinst som beskattats men ej delats ut till aktieägarna el. avsatts till fond

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”